Unik IT-tjeneste som dekker nye behov hos organisasjonene

 
Abonnement.png
 

Skykontoret har gjennomført over 50 workshops med ledelsen og nøkkelpersonell hos forskjellige foreninger og organisasjoner for å kartlegge sentrale IT-problemer hos dem. Fellesnevneren var flere grunnleggende IT-problemer de opplevde på daglig basis, men som ikke var dekket av noen av leverandørene.

I samarbeid med foreningene og organisasjonene utviklet Skykontoret derfor den unike tjenesten “Brukerstøtte og lynkursabonnement” som kunne dekke behovet. Tjenesten er en suksess og har i dag har i dag over 1000 brukere. Stadig flere foreninger går over til dette. Under kan du lese mer om hva tjenesten inneholder:

 
 

Brukerstøtte og lynkursabonnement

Pris per måned er Kr 990,- per ansatt i organisasjonen. Abonnementet løper med 3 måneders oppsigelse og inkluderer:

  • Brukerstøtte på skyløsningen fra Microsoft på telefon, e-post og i kundeportal

  • Løpende opplæringstilbud for alle i grunnleggende digitale ferdigheter. To ganger i måneden inviteres medarbeidere hos dere til klasseromskurs i Skykontorets lokaler. De inviteres også til nettkurs som kan følges når som helt og hvor som helst.

  • Døgnåpen supportportal for skyløsningen, med kunnskapsartikler om nye arbeidsmetoder, bruksanvisninger og administrasjon av supportsaker og brukere

  • Høyere sikkerhet med to-faktor pålogging og enkel knapp direkte i Outlook for kryptering av e-post ved behov (gir enklere samsvar med ny personvernlov for medlemsorganisasjoner)

  • Egen kontaktperson hos Skykontoret for abonnementet

  • Årlig rådgivningsmøte for å evaluere og planlegge digitaliseringen i organisasjonen

Abonnementet forutsetter at organisasjonen har Office 365 lisenser fra Microsoft fra før. Prisen for lisenser varierer fra ca kr. 30,- til ca. Kr 180,- per bruker/mnd avhengig av type. Dersom dere ikke har dette fra før, finner vi riktig lisens og ordner dette for dere.

 
 
 

Løpende opplæring i form av klasseromskurs og e-læring

Har du også opplevd at nye verktøy ikke blir tatt i bruk, og at det tar lang tid for de ansatte i din organisasjon å lære seg nye arbeidsmetoder? Vi hjelper deg utnytte mulighetene i skyløsningen ved hjelp av skreddersydde lynkurs.

Lynkurs er korte opplæringsøkter, vanligvis på 2 timer, som arrangeres i Skykontorets kursrom. Deltakerne tar med PC og mobil, og bygger grunnleggende digitale ferdigheter. Dette er i dag blitt helt nødvendig for å arbeide og samarbeide effektivt, og for å delta i digitale arbeidsprosesser. Lynkursene er som regel basert på samhandlingsverktøyene i Office 365: Teams, OneNote, Sharepoint, OneDrive, Outlook m.fl.Innholdet i Skykontorets lynkurs er også tilgjengelig som e-læring.

 
 
 

Tilleggstjenester

Enkelte tillegg kjøpes som en utvidelse av abonnementet, andre som en enkeltstående leveranse.

 

Ekstra brukere og tilganger

Mange organisasjoner består av langt flere enn de faste ansatte. Hos Skykontoret trenger du ikke å betale full månedspris for slike brukere. Det kan i stedet bestilles ekstra tilganger fra kr 10,- per måned for ideelle organisasjoner og fra kr 50,- for øvrige.
 

Personlig onboarding

Når din virksomhet ansetter en ny medarbeider, hvem setter opp PC / mobil og får dette til å fungere, og hvem gir de opplæring i skyløsningen slik at de kommer raskt i gang med arbeidene? Personlig onboarding løser dette. Det er lønnsomt å få nye medarbeidere produktive så fort som mulig.
 

Digital signatur

Digital signatur med BankID / for mobiler er i dag den foretrukne metoden for både sikker identifikasjon og signatur. Det er langt sikrere enn håndskrift og innskanning. Tjenesten gir også elektronisk signatur som gir elektronisk “påstempling” av underskriften og som er kostnadsfri i bruk. Brukerstøtte er inkludert.
 
Bright+background+3+%28lighter%29.jpg