Hei!

Skykontoret sender av og til e-post til ledere av foreninger og forbund i Oslo som inneholder:

  • Invitasjon til gratis kurs eller frokostseminar
  • Faglige artikler med innhold som er etterspurt av ledere innen vårt segment
  • Informasjon om Skykontorets tjeneste

Dersom du likevel ønsker å melde deg av utsendelsene kan du enkelt gjøre det nedenfor. Dersom du er usikker på hvorfor du har fått e-post, se under.

Kilde: Skykontoret kilder for utsendelser er offisielle lister fra Brønnøysund, web-sider til de enkelte selskaper og henvisninger fra kunder eller ansatte.

Lovhjemmel: Utsendelsene følger bestemmelsene i Markedsføringslovens §2b angjeldende kontaktpersoner ansatt i virksomheter som er oppført som kontaktpersoner i Brønnøysund eller på virksomhetenes nettsider innen de aktuelle fagområder.