Utnytt mulighetene i skyløsningen for fullt

+ Har din organisasjon Office 365, og trenger støtte i å ta i bruk verktøyene i skyløsningen?

Skykontoret har utviklet lynkurs for de viktigste verktøyene i Office 365 innen samhandling og dokumenthåndtering. Da kurs er også en del av Skykontorets abonnement oppdateres kursinnhold kontinuerlig og vi har erfarne kursledere som kjenner til IT behovene hos foreninger.

Mer enn halvparten av voksne nordmenn opplever i dag et behov for å styrke sine digitale ferdigheter, både i dagliglivet og på jobb. Et digitalisert samfunn stiller høye krav til våre ferdigheter.

Skykontorets lynkurs tar sikte på å gi varige forbedringer ved å fokusere på nye måter å jobbe på, i tillegg til de digitale verktøyene. De er også kortere (vanligvis to timer) og mer praktiske (deltakerne har med PC og mobil og gjør oppgavene på dem). Mange av lynkursene er også tilgjengelig på nettet som e-læringskurs.

+ Hvilke verktøy er kursene basert på?

Lynkursene er som regel basert på samhandlingsverktøyene i Office 365: Teams, Planner, OneNote, Sharepoint, OneDrive, Outlook m.fl. På denne siden ser du en oppdatert oversikt over kursene vi leverer.

+ Kan kurset tilpasses til vår organisasjon?

Kursene kan tilpasses deres organisasjon og nivået på brukerne.

+ Hvordan bestille kurs eller få mer informasjon?

Ta kontakt med oss på info@skykontoret.no hvis du har spørsmål eller ønsker å bestille kurs.