Vi var nylig i møte med en virksomhet som virket temmelig fortvilte: Skal vi velge økosystemet til Google, Apple eller Microsoft? -Vi føler dette som et grunnleggende, nesten eksistensielt valg for virksomheten, sa lederen.

Virksomheten hadde ikke ligget på latsiden: De hadde kartlagt de ulike økosystemene med styrker og svakheter, teknisk funksjonalitet og priser. De hadde satt i drift flere av løsningene og testet de ut i daglig bruk. De hadde satt opp en prosess der første steg var å rangere de ulike økosystemene etter hva som passet best (dette var de ikke kommet i mål med). Andre steg var å invitere ulike IT-leverandører etter hvilket økosystem de representerte.

Denne fremgangsmåten vil i dag føre de aller fleste virksomheter på ville veier, med fortvilte medarbeidere underveis.

Mange ledere er vant til å fokusere sin innsats på å finne riktig løsning på problemet. Men i vår digitale tidsalder er det mye viktigere at lederne tenker på hvilket problem de skal finne løsning på.

Er det å velge økosystem det rasjonelle problemet å velge for deg som leder? De aller fleste av oss forholder oss til økosystemene til Google, Apple og Microsoft hver eneste dag, uansett hva "IT-avdelingen" sier. I en gjennomsnittlig norsk bedrift i dag vil du finne mennesker som prefererer PCer eller MACer, iPhone- eller Android-mobiler. Mange dyktige nøkkelmedarbeidere orker ikke slike IT-drevne prosesser; de "ordner seg selv" med private løsninger utenfor virksomheten, og bruker disse i jobbsammenheng for å samhandle mer effektivt både internt og eksternt.

Det er viktig å finne fellesløsninger, men disse bør heve seg over de begrensningene som defineres av et enkelt økosystem og dette kan du i dag kjøpe som en tjeneste. Vi anbefaler å starte med å invitere nøkkelmedarbeiderne til et møte for å lage en felles plan for digitalisering av virksomheten.