Hva er digitalisering?

Arild Heen, daglig leder Skykontoret

Arild Heen, daglig leder Skykontoret

Digitalisering kan sees på som et samlebegrep for det som skal til for å komme til moderne standard. Da bruker vi verdifull menneskelig arbeidskraft godt og rasjonelt, og vi utnytter teknologiske muligheter. Å jobbe slik vi alltid har gjort kan i dag resultere i høye kostnader og svake resultater - i forhold til dagens standard. Grunnen til dette er totalt endrede rammevilkår. For eksempel at vi alle har fått en superdatamaskin i lomma, robotene drifter vår IT nesten gratis, alle kan ha døgnkontinuerlig selvbetjening hos offentlige myndigheter, og vi har mulighet til å samarbeide og kommunisere med samarbeidspartnere, kollegaer, familie og venner fra hvor som helst.


Arild Heen