Ellen Strålberg i Difi forklarer digitalisering på 30 sekunder.

Digital transformasjon handler om virksomhetens evne til å tenke nytt på sitt samfunnsoppdrag og på sine kjerneoppgaver. Dette er i høyeste grad strategiske utfordringer - lederutfordringer.

Dette er ikke noe som kan delegeres til en IT-avdeling, men det må ledes fra toppen.

Ellen Strålberg, Difi