Skykontoret er spesialist på digitalisering av organisasjoner

Viktige leveranser fra de store konsulentselskapene innen digitalisering har tradisjonelt kun vært innen rekkevidde for større selskaper, med en utforming og pris beregnet for disse. Nå kan dere også få dette, med en løsning og pris som er skreddersydd for organisasjoner og foreninger.

Skykontoret gir dere hjelpen dere trenger for å digitalisere organisasjonen:

+ Digital ledelse

Digital ledelse er moderne ledelse. Det innebærer bruk av styringsprinsipper fra anerkjente og gjennomprøvde rammeverk, og oppdaterte arbeidsmetoder der bruk av digitale verktøy er en sentral del av lederskapet.

+ Visuell styring

Visuell styring innebærer å etablere en mer transparent organisasjon, slik at alle kan få innsyn i det som er relevant, når som helst og med oppdatert informasjon. Da blir det lettere å skape god flyt i organisasjonen og drive effektivt i dagens informasjonssamfunn.

+ Fornyelse i organisasjonen

I mange organisasjoner er det fortsatt mye papirbasert, manuelt arbeid. Ofte er det store mappestrukturer og gamle medlemsløsninger. Ved å digitalisere og automatisere kan medarbeidernes tid brukes på viktigere oppgaver. Oppdaterte IT-løsninger er viktig, men det er innføring av moderne arbeidsmetoder og -prosesser som skaper resultatene.

+ Moderne kommunikasjon med omgivelsene

Mange medarbeidere ser fortsatt på PC som erstatning for skrivemaskinen, og e-post som erstatning for brev. Da blir det vanskelig å innfri omgivelsenes krav og forventninger til sikker kommunikasjon og effektivt samarbeid. I dag finnes gode og rimelige digitale verktøy som forbedrer samarbeid med eksterne som for eksempel lokalforeninger, tillitsvalgte, styrer og utvalg.

+ Leverandører og løsninger som passer dere

Mange organisasjoner sier at dialogen med leverandørene i hovedsak er IT-teknisk, med løsninger som ikke innfrir forventningene eller tas i bruk slik det var tenkt. Med gode prosesser der brukerne spiller hovedrollen er sannsynligheten større for å finne leverandører og løsninger som passer bedre for dere.

Skykontorets digitaliseringspyramide

 
Skykontorets digitaliseringspyramide versjon 2.png
 
 
  • Mål / Verdier definerer organisasjonens atferd.

  • Viktige Resultater / Prinsipper definerer organisasjonens tankemåte.

  • Arbeidsprosesser definerer organisasjonens handlemåte for arbeid og samarbeid.

  • Individuelle arbeidsmetoder definerer personlig produktivitet.

  • Verktøy definerer hva en organisasjon må ha.

 

Et godt utganspunkt er å kartlegge dagens situasjon og lage en strategisk plan

 

- Norsk Kommunalteknisk Forening om strategisk plan for digitalisering

 

Kontakt med IT-ekspertisen resulterer ofte i for mye fokus på tekniske detaljer, i stedet for å ivareta ledelsens og brukernes behov. Det er heller ikke lett å velge riktig i dag når vi ikke vet hva behovene vil være i fremtiden.

I våre workshoper er det ledelsen og brukerne som har den viktigste rollen. Vi hjelper ledelsen med å få frem viktig informasjon og prioritere tiltak. Da blir det også enklere å vite hvor en skal begynne.

 

Her er noen av foreningene vi bistår med rådgivning innen digitalisering

 
 
 

Ta kontakt med en av våre rådgivere

Alle ledere i organisasjoner kan booke et første, kostnadsfritt rådgivningsmøte med Skykontoret her:

 
Arild Heen

Arild Heen

 
Ida Zimmer

Ida Zimmer

 
Lora Temelkova

Lora Temelkova

 
Monica F. Pettersen

Monica F. Pettersen

 
Vidar H. Crosby

Vidar H. Crosby

 
 
 
Background #f7f9fc.png