Vi leverer tjenestene som gjør det mulig å digitalisere virksomheten.

 Strategisk digitaliseringsplan

Strategisk digitaliseringsplan

 Leder- program

Leder-
program

 Kunnskapsrik brukerstøtte

Kunnskapsrik brukerstøtte

 Egen IT-ansvarlig

Egen IT-ansvarlig

 Opplæring for alle annenhver uke

Opplæring for alle annenhver uke

 Personlig onboarding

Personlig onboarding

 Gratis låne-PC ved behov

Gratis låne-PC
ved behov

 Leverandørparaply

Leverandørparaply

 Administrasjon og overvåkning

Administrasjon og overvåkning

 Komplett skyløsning

Komplett skyløsning

 Utvidet sikkerhet

Utvidet sikkerhet

 Integrasjon med lokal IT

Integrasjon med lokal IT