Vi leverer tjenestene som gjør det mulig å digitalisere virksomheten.

Strategisk digitaliseringsplan

Strategisk digitaliseringsplan

Leder- program

Leder-
program

Kunnskapsrik brukerstøtte

Kunnskapsrik brukerstøtte

Egen IT-ansvarlig

Egen IT-ansvarlig

Opplæring for alle annenhver uke

Opplæring for alle annenhver uke

Personlig onboarding

Personlig onboarding

Gratis låne-PC ved behov

Gratis låne-PC
ved behov

Leverandørparaply

Leverandørparaply

Administrasjon og overvåkning

Administrasjon og overvåkning

Komplett skyløsning

Komplett skyløsning

Utvidet sikkerhet

Utvidet sikkerhet

Integrasjon med lokal IT

Integrasjon med lokal IT