Endre fakturaperiode

Skykontoret fakturerer abonnementene forskuddsvis per år. Dersom du har abonnement BEDRE eller BEST kan du i stedet sette kvartal eller halvår som fakturaperiode. Husk at dette kun gjelder abonnement, konsulentarbeider blir alltid fakturert etterskuddsvis per måned og utstyrskjøp og annet faktureres når det kjøpes.