Den norske Helsingforskomitéen bygger kompetanse

Miniprosjekter og lynkurs, det er Skykontorets filosofi i et nøtteskall. En får hele tiden påfyll og hver forbedring er ikke mer omfattende enn av vi klarer å følge med. Det er mye bedre at du lærer ting som du faktisk bruker dagen etter. Da kommer du videre.

Gunnar M. Ekeløve-Slydal, ass. generalsekretær

Video med ass. generalsekretær Gunnar M. Ekeløve-Slydal fra Den norske Helsingforskomité

Video med ass. generalsekretær Gunnar M. Ekeløve-Slydal fra Den norske Helsingforskomité