Egen IT-ekspert for deg

Våre kunder har en egen dedikert IT-ekspert som følger opp, rapporterer og koordinerer det hele. Når brukerne tar kontakt på telefon eller Lync, kommer de hverken til noe sentralbord eller til noen "førstelinje juniorkonsulent": De kommer direkte til IT-eksperten, hver gang.

 
Alle Skykontorets kunder har en dedikert IT-ekspert de får tak i enkelt.

Alle Skykontorets kunder har en dedikert IT-ekspert de får tak i enkelt.