Strategisk PLAN FOR DIGITALISERING

Nye krav og ønsker fører til behov for IT-endringer. Hvordan gå frem for å lykkes?

Kontakt med IT-ekspertisen resulterer ofte i for mye fokus på tekniske detaljer, i stedet for å ivareta ledelsens og brukernes behov. Det er heller ikke lett å velge riktig i dag når vi ikke vet hva behovene vil være i fremtiden.

IT-planen som ivaretar virksomhetens behov

Uten en strategisk IT-plan er det lett å bli handlingslammet, eller forsøke å gjøre for mye på en gang. Det er risikabelt. Vi hjelper ledelsen med å få frem viktig informasjon og prioritere tiltak.

sørger for at løsningene blir brukt.

Dersom ledelsen bare lytter til teknologer, risikerer de å få løsninger som ikke blir benyttet. Involver ledelse og brukere i aktiviteter som resulterer i en digitaliseringsplan.
Uten en strategisk plan for digitaliseringen er det lett å bli handlingslammet, eller forsøke å gjøre for mye på en gang. Det er risikabelt.
Vår interne prosess stoppet litt opp: Ved kontakt med ulike tilbydere har en lett for å bli opphengt i produkter og teknologiske løsninger. Workshopen med Skykontoret ble en øyeåpner for oss.
— Ketil Heyerdahl, advokat og IT-ekspert hos Norsk Journalistlag
Ketil Heyerdahl, Norsk Journalistlag

Ketil Heyerdahl, Norsk Journalistlag