Skykontorets lynkurs 2018

  
Bilde2.png
Bilde1.png
Bilde3.png

På bare to timer kan du og din PC bli klar for å arbeide mer effektivt. 

På dette lynkurset får du ferdigheter til å bruke Outlook for å ta kontroll over egen hverdag. Vi bygger et målorientert prioriterings- og arkiveringssystem.

Les mer

Mange er i dag bundet til kontoret for å få utført viktige oppgaver. Det er viktig å frigjøre seg dette og kunne arbeide mobilt. 

Les mer

De aller fleste sikkerhetsproblemer knyttet til bruk av IT og nettsky er knyttet til brukeradferd og manglende kunnskap. Dette lynkurset øker bevisstheten og kunnskapen til brukerne. 

Les mer


Bilde4.png
Bilde5.png
Bilde14.png

Vi arbeider mer og mer i en digital verden. Med OneNote kan du bli papirløs, gjøre notater hvor som helst og alltid ha alle notater med deg. Spar tid ved å sende ut en felles elektronisk møtebok sammen med møteinnkallelsen.

Les mer

I dette lynkurset arbeider vi med Skype for business og ser på ad-hoc kommunikasjon, lynmeldinger, deling og samhandling.  

Les mer

Papirløse møter kan vi ha uansett om vi har fysisk møte, eller nettmøte. Vi bruker OneNote for å ta egne møtenotater, og for å dele felles møtenotater som alle møtedeltakerne har tilgang til.

Les mer


Bilde7.png
Bilde8.png
Bilde9.png

Å jobbe effektivt i den nye digitale arbeidshverdagen betyr at vi må tak i bruk nye arbeidsmetoder. Men hva er disse nye arbeidsmetodene, og hvordan kan de hjelpe oss? I dette lynkurset får du en oversikt.

Les mer

Styrk intern kommunikasjonen og reduser antall interne eposter ved å ta i bruk Teams i organisasjonen. Opprett ulike team og gjør det enkelt å kommunisere med meldinger, notater og filer fra PC, MAC og mobil.

Les mer

Gjennomfør nettmøter med Skype for Business som om vi var i samme møterom. Lær hvordan du planlegger og forbereder nettmøter, med effektiv gjennomføring ved å beherske samarbeidsfunksjonene. 

Les mer


Bilde10.png

En av de kraftigste funksjonene i Excel er Pivotering. Her kan du med få tastetrykk visualisere, oppsummere, vise og på andre måter analysere datagrunnlag som det ellers er vanskelig å lese. Datagrunnlag kan mange hente ut i dag ved å eksportere fra økonomi- og medlemssystemer, og resultatene brukes gjerne som beslutningsgrunnlag, i presentasjoner og på websider.

Bilde11.png

Å ta i bruk elektronisk og digital signatur kan spare virksomheten for mye arbeid. Ta med maskinen du jobber med og vi setter opp elektronisk signatur og viser deg hvordan du bruker den.

Les mer

Bilde18.png

Skykontorets lynkurs 2018 for Mac


lynkurs_personlig planlegging_MAC.png
Bilde12.png
Bilde19.png

På bare to timer kan du og din PC bli klar for å arbeide mer effektivt. 

På dette lynkurset får du ferdigheter til å bruke Outlook for å ta kontroll over egen hverdag. Vi bygger et målorientert prioriterings- og arkiveringssystem.

Les mer

Mange er i dag bundet til kontoret for å få utført viktige oppgaver. Det er viktig å frigjøre seg dette og kunne arbeide mobilt. 

Les mer

De aller fleste sikkerhetsproblemer knyttet til bruk av IT og nettsky er knyttet til brukeradferd og manglende kunnskap. Dette lynkurset øker bevisstheten og kunnskapen til brukerne. 

Les mer


Bilde24.png
Bilde22.png
Bilde23.png

Vi arbeider mer og mer i en digital verden. Med OneNote kan du bli papirløs, gjøre notater hvor som helst og alltid ha alle notater med deg. Spar tid ved å sende ut en felles elektronisk møtebok sammen med møteinnkallelsen.

Les mer

I dette lynkurset arbeider vi med Skype for business og ser på ad-hoc kommunikasjon, lynmeldinger, deling og samhandling.

Les mer

Papirløse møter kan vi ha uansett om vi har fysisk møte, eller nettmøte. Vi bruker OneNote for å ta egne møtenotater, og for å dele felles møtenotater som alle møtedeltakerne har tilgang til.

Les mer


Bilde25.png
Bilde26.png
Bilde27.png

Å jobbe effektivt i den nye digitale arbeidshverdagen betyr at vi må tak i bruk nye arbeidsmetoder. Men hva er disse nye arbeidsmetodene, og hvordan kan de hjelpe oss? I dette lynkurset får du en oversikt.

Les mer

Styrk intern kommunikasjonen og reduser antall interne eposter ved å ta i bruk Teams i organisasjonen. Opprett ulike team og gjør det enkelt å kommunisere med meldinger, notater og filer fra PC, MAC og mobil.

Les mer

Gjennomfør nettmøter med Skype for Business som om vi var i samme møterom. Lær hvordan du planlegger og forbereder nettmøter, med effektiv gjennomføring ved å beherske samarbeidsfunksjonene.

Les mer