Skykontorets LEderprogram

Digitalisering påvirker i dag alle deler av organisasjonen. Uten grunnleggende ferdigheter i bruk av de digitale verktøyene er det vanskelig å forstå moderne arbeidsformer og hvilke økte krav til effektivitet du som leder kan og bør stille til organisasjonen. Men hvordan gå frem? Med Skykontorets lederprogram kan du skaffe deg innsikten og ferdighetene for å ta bedre beslutninger. Velg blant modulene nedenfor, som hver gjennomføres som en 1:1 gjenomgang på to timer i Skykontorets lokaler.

Digital delegering og oppfølging

Digital delegering og oppfølging

Hvordan omsette langsiktige mål til strategiske oppgaver, hvordan delegere disse med hensiktsmessig detaljnivå og hvordan sikre at strategiske oppgaver blir tilfredsstillende koordinert og fulgt opp? Den tradisjonelle måten å gjøre dette på fungerer ikke lenger, endringstakten er blitt for høy og ledere må derfor både finne nye verktøy og nye arbeidsmetoder for dette. På to timer får du et digitalt rammeverk, en moderne arbeidsmetode og opplæring i dette.

Personlig_planlegging.jpeg

Personlig planlegging og prioritering

På dette lederkurset får du en ny arbeidsmetode for å ta kontroll over egen hverdag. Vi bygger et målorientert prioriterings- og arkiveringssystem som gjør at du kan:

  • jobbe mer effektivt og prioritere arbeid som gir resultater 
  • frigjøre hjernen fra detaljene for å slippe løs kreativitet og innovasjon samtidig som du har full kontroll 
  • behandle og prioritere e-post hurtig 
  • planlegge aktiviteter som øker måloppnåelsen
digital_ledelse.jpeg

Digital møteledelse

I den digitale verden er det viktig at du kan bli papirløs. Spar tid ved å sende ut en felles elektronisk møtebok sammen med møteinnkallelsen. Her kan alle skrive inn, oppmøte blir registrert, møtereferatet er ferdig når møtet er ferdig og er samtidig tilgjengelig for alle. Etter møtet kan du til og med følge se på møtereferatet når møtedeltakerne har utført sine tildelte oppgaver. 

mobil_arbeidsplass.jpeg

Mobil arbeidsplass

Er du i dag bundet til kontoret for å få utført viktige oppgaver? Det er viktig å frigjøre seg fra dette og kunne arbeide mobilt. En sentral del av digitaliseringen er å tilegne seg ferdigheter i å behandle dokumenter og informasjon med mobile, skybaserte arbeidsformer. Hent opp dokumenter på mobilen og nettbrettet, del dokumentene på riktig måte og få kontroll på hvem som har tilgang tilde ulike dokumentområdene.

Digital og elektronisk signatur

Digital signatur gjøres med sikker digital identifikasjon som BankID og BankID på mobil, og er sikrere enn håndskrift. Elektronisk signatur gjøres med en innskanning av din underskrift med håndskrift. Denne er etterbehandlet slik at den kan "stemples" på PDF-dokumenter og er gjennomsiktig slik at eventuell tekst under vil synes gjennom. Den vil derfor se akkurat ut som en signatur med håndskrift. både digital- og elektronisk signatur.