Mange virksomheter jobber tyngre enn nødvendig fordi de ikke kjenner til moderne funksjonalitet i verktøy som Excel. Vi mener alle ledere og økonomiansvarlige burde kunne grunnleggende Pivotering i Excel. Vi viser deg hvordan du enkelt kan analysere store mengder materiale, for eksempel fileksporter fra ditt økonomisystem, eller spørreundersøkelser fra kunder eller medlemmer.

Comment