Hva kan vi gjøre selv og hvor trenger vi ekstern bistand for å lykkes? Det er ikke tilstrekkelig å bare kjøpe inn ny teknologi for å få tak i de store gevinstene for virksomheten. Hvordan sørger vi for at teknologien blir tatt i bruk i organisasjonen på en måte som gjør at vi oppnår varige forbedringer?

INNHOLD

 • Hva er IT-hindringene og hvordan forserer vi de?
 • Hva er en optimal organisering av ressursene?
 • Hvordan sikrer vi fremdrift og unngår forsinkelser?
 • Hvordan holder vi god kontroll på kostnadene?
 • Hvordan vet vi at vi jobber med de riktige tingene?
 • Hvordan får vi med alle ansatte på endringen?
 • Hvordan finner vi de viktigste risikomomentene?
 • Hvordan unngår vi de kjente fellene?
 • Hva nå? Veien videre

HVEM BØR DELTA?

Workshopen krever ingen tekniske forkunnskaper. Den passer for alle som skal bidra med å få til IT-endringer internt i organisasjonen, for eksempel:

 • Toppledere
 • Avdelings- eller gruppeledere
 • Økonomi-, Personal og Administrasjonssjefer
 • Fagansatte, nøkkelansatte på alle nivåer
 • Vi anbefaler en gruppe på 5 - 7 deltakere for maksimalt

utbytte av workshopen.

Comment