Hva kan vi gjøre selv og hvor trenger vi ekstern bistand for å lykkes med viktige forbedringer? Interne pådrivere hos kunden legger ofte ned en stor egeninnsats i å finne riktig produkt, eller teknologi. Men dessverre erfarer mange at dette ikke gav det ønskede resultatet; organisasjonen tok ikke løsningen i bruk likevel.

For å lykkes må noen sørge for at kollegaene både er motivert for - og klarer - å ta i bruk den nye løsningen. Dette er ofte en bedre oppgave for interne pådrivere, og det er vanligvis mer rasjonelt at eksterne finner egnet teknologi. Men hvordan samarbeider vi best mulig med eksterne, hvilke andre internt bør involveres - og hvordan? 

INNHOLD

  • Hva er de viktigste IT-hindringene og hvordan unngår vi dem?
  • Hvem bør delta i miniprosjektet og hvordan organiseres arbeidet?
  • Hvordan kan vi sikre god fremdrift og unngå forsinkelser?
  • Hvordan holder vi god kontroll på prosjektrammen?
  • Hvordan vet vi at vi jobber med de riktige problemstillingene?
  • Hvordan får vi med alle som blir berørt på endringene?
  • Hvordan finner vi de viktigste risikomomentene og hva gjør vi med dem?

HVEM BØR DELTA?

Workshopen krever ingen tekniske forkunnskaper. Den passer for alle som skal bidra med å få til IT-endringer internt i organisasjonen.

Comment