I dette lynkurset gir vi en grunnleggende innføring i Skype for Business, og ser på hvordan dette produktet kan hjelpe deg å samarbeide tettere og bedre internt i egen organisasjon så vel som eksternt.

Utvalgte temaer (NB! Kan endres):

Oppsett

 • Oppsett av single sign-on og automatisk oppstart
 • Legge inn eget bilde
 • Styre egen status og lokasjon
   

Kontakter

 • Legge til kontakter fra Skype for Business
 • Legge til kontakter fra Skype
 • Opprette grupper
 • Sette fortrolighetsnivå på kontakter
   

Lynmeldinger

 • Opprette lymmelding med kontakt
 • Legge til flere kontakter i gruppesamtale
 • Forlate samtale
   

Samtale og video

 • Oppsett og innstillinger for video og lyd
 • Start og stopp av talesamtaler
 • Start og stopp av videosamtaler
 • Opptak av samtaler
   

Nettmøte

 • Oppsett og innkalling til nettmøte
 • Start av nettmøte
 • Invitere flere til nettmøte
 • Presentasjon av skjerm og programmer i nettmøte
 • Dele dokumenter

Comment