En rekke nye funksjoner i Windows 10 og Office 2016 er utformet med tanke på at du og virksomheten skal kunne jobbe ennå mer produktivt. På dette lynkurset får du kjennskap til de viktigste av disse funksjonene og lærer hvordan du tar de i bruk. 

Comment