Ettersom stadig flere virksomheter får brukere med MAC, opplever de nye utfordringer for digitalt samarbeid; det er mer komplisert å støtte både PC og MAC i samme virksomheten. Men Skykontoret støtter slike scenarios, og på dette lynkurset får du vite om de vanligste utfordringene og hvordan de kan løses.

Comment