På dette lynkurset lærer du hvordan du planlegger, inviterer til og gjennomfører nettmøter, slik at du er trygg på at både lyd og bilde fungerer optimalt, og at du har kontroll på alt innhold som skal deles.

Comment