Hvordan treffe de riktige beslutningene for fremtiden? Øk din kompetanse om nettskyen og se det nye handlingsrommet den gir virksomheten.

Grunnleggende IT-endringer

Nettskyen representerer grunnleggende IT-endringer som får avgjørende konsekvenser for hvordan virksomheter kjøper, integrerer og bruker IT i tiden fremover. På seminaret får du kjennskap til disse.

Sentrale temaer

Hva er Nettskyen?

  • Viktige endringer og nye muligheter for din virksomhet
  • Nettskyen som del av strategi for virksomheter
  • E-post og dokumenthåndtering i nettskyen
  • Samhandling i nettskyen

Nettskyen - praktiske konsekvenser for kunder

  • Hvordan har våre kunder tatt i bruk nettskyen?
  • Hvilke konsekvenser har det fått for dem?

Praktisk demo

Skykontorets nettskyspesialister viser frem samhandling med møte- og dokumenthåndtering i nettskyen.

Comment