På bare to timer kan du og din PC bli klar for å arbeide mer effektivt. 

Personlig effektivitet

På dette lynkurset får du ferdigheter til å bruke Outlook for å ta kontroll over egen hverdag. Vi bygger et målorientert prioriterings- og arkiveringssystem. Du kan da overføre målrettede aktiviteter til gjøremål i Outlook. Dette hjelper deg med å

  • jobbe mer effektivt og prioritere arbeid som gir resultater
  • frigjøre hjernen fra detaljene for å slippe løs kreativitet og innovasjon samtidig som du har full kontroll
  • behandle og prioritere e-post hurtig
  • planlegge aktiviteter som øker måloppnåelsen

Effektiv behandling og prioritering av e-post

  1. Tilpass Outlook til din arbeidsstil
  2. Lær den enkle måten for å behandle e-post
  3. Behandle den viktigste e-posten først
  4. Etabler nye arbeidsvaner, skaff deg full kontroll
  5. Lag uke- og dagsplaner med realistisk arbeidsbelastning

Comment