Den feilen de fleste gjør når de presenterer eller holder foredrag, er å unnlate å engasjere sine tilhørere. Selv de som er klar over at deltakerne burde aktiviseres, synes det er vanskelig å få til dette i praksis. På dette lynkurset får du trening i å aktivisere deltakerne slik at engasjementet kan beholdes over tid, og at du samtidig kan styre og kontrollere dette.

Comment