Det er et lederansvar at sekretariatet arbeider effektivt og har god kommunikasjon med medlemmene. I dag forutsetter dette moderne IT-løsninger.

Mange ledere er likevel usikre på hvordan virksomheten kan henge med i denne utviklingen.

Velkommen til et lynkurs der vi blant annet går gjennom hvordan Norsk Journalistlag løste dette på en elegant måte.

AGENDA

  • Sekretariatets ønskeliste: En oppsummering fra vår møteserie med forbund og foreninger
  • Hvordan lage en god strategisk IT-plan på kort tid
  • Hvordan få til gode IT-løsninger med lav risiko og god kostnadskontroll
  • Norsk Journalistlag: Fra mål til handling, slik stykker vi opp løsningen i trinnvise endringer og får med alle ansatte

Comment