Skykontorets “Train the Trainer” er et av de mest velrennomerte og gjennomarbeidede treninger som finnes i Norge innen kursledelse. Kurset har løpende blitt benyttet en rekke kurs- og undervisningsinstitusjoner til opplæring og godkjenning av instruktører. Dette er også kurset som har vært lengst godkjent av Microsoft for instruktørsertisering i Norge. Kurset passer for alle som jobber profesjonelt med kurs, eller formidling, og som vil øke egne ferdigheter innen kommunikasjon og formidlingslingsteknikker.

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper. 

Kursopplegget bygger på at deltakerne møtes i små grupper med individuell oppfølging i en trygg, inkluderende og uformell atmosfære. Treningen kombinerer et utvalg teorietiske modeller fra flere fagområder (presentasjonsteknikk, kommunikasjon, publikumspåvirkning mv.) med praktisk ferdighetstrening, der undervisningsformen veksler mellom presentasjoner, demonstrasjoner, gruppediskusjoner, oppgaver individuelt og i grupper, rollespill og bruk av videolming.

Comment