Strategisk IT-plan

Nye krav og ønsker fører til behov for IT-endringer.

Hvordan gå frem for å lykkes? Kontakt med IT-ekspertisen resulterer ofte i for mye fokus på tekniske detaljer, i stedet for å ivareta ledelsens og brukernes behov. Det er heller ikke lett å velge riktig i dag når vi ikke vet hva behovene vil være i fremtiden.

IT-planen som ivaretar virksomhetens behov

Uten en strategisk IT-plan er det lett å bli handlingslammet, eller forsøke å gjøre for mye på en gang. Det er risikabelt. Vi hjelper ledelsen med å få frem viktig informasjon og prioritere tiltak.

Comment