Vi har gode og rimelige muligheter i dag til å unngå at de som arbeider på et annet sted skal føle seg utenfor. Med dagens IKT-løsninger og enkel arbeids- og sosial struktur kan vi etablere samarbeidsformer vi ikke kunne før.

Mange organisasjoner har et hovedkontor der de fleste arbeider, og lokalavdelinger på andre steder med fra en til et fåtall medarbeidere. De sistnevnte føler ofte at de går glipp av mye informasjon og involvering på grunn av den geografiske avstanden.

Rammeverk for avstandsledelse av team

  1. Etabler mål, rammer, og suksesskriterier for teamet, og for hvert team-medlem
  2. Etabler plan for måloppfølging, utvikling, team-møter og 1:1 møter
  3. Ta i bruk beste praksis med utprøvde maler og oppsett for medarbeideroppfølging, samarbeid og kommunikasjon
  4. Opprett nødvendig IT-infrastruktur med team-område, sosiale verktøy, og virtuelle samarbeidsrom.
  5. Etabler praksis for godt teamsamarbeid og delingskultur. Sikre engasjement i daglig arbeid og i (nett)møter