Viewing entries tagged
leder

Å lede team på avstand

Å lede team på avstand

Vi har gode og rimelige muligheter i dag til å unngå at de som arbeider på et annet sted skal føle seg utenfor. Med dagens IKT-løsninger og enkel arbeids- og sosial struktur kan vi etablere samarbeidsformer vi ikke kunne før.

Innføring i miniProsjekter

Comment

Innføring i miniProsjekter

Hva kan vi gjøre selv og hvor trenger vi ekstern bistand for å lykkes? Det er ikke tilstrekkelig å bare kjøpe inn ny teknologi for å få tak i de store gevinstene for virksomheten. Hvordan sørger vi for at teknologien blir tatt i bruk i organisasjonen på en måte som gjør at vi oppnår varige forbedringer?

Comment

Outlook med OneNote Magi

Comment

Outlook med OneNote Magi

Behersker du det grunnleggende i Outlook og vil se enda flere måter du kan arbeide effektivt på? 

I dette lynkurset lærer du å bruke OneNote sammen med Outlook for effektive møtenotater og automatisk overføring av dine oppfølgingspunkter til Outlook.

Comment

Workshop for strategisk IT-plan

Comment

Workshop for strategisk IT-plan

Uten en strategisk IT-plan er det lett å bli handlingslammet, eller forsøke å gjøre for mye på en gang. Det er risikabelt. På dette workshopen arbeider vi sammen med ledelsen for å få frem viktig informasjon og prioritere tiltak.

Comment

”Train the Trainer” – et kurs i kursledelse

Comment

”Train the Trainer” – et kurs i kursledelse

Kurset "Train the Trainer" ble utviklet av personene bak Skykontoret, og har blitt benyttet i 15 år av Microsoft Norge for å utdanne og sertifisere deres kursledere som "Microsoft Certified Trainer". Nå kan du også ta del i det som er en av landets aller beste opplæringer i kursledelse.

Comment

Skap deltakerengasjement i alle dine presentasjoner

Comment

Skap deltakerengasjement i alle dine presentasjoner

Den feilen de fleste gjør når de presenterer eller holder foredrag, er å unnlate å engasjere sine tilhørere. Selv de som er klar over at deltakerne burde aktiviseres, synes det er vanskelig å få til dette i praksis. På dette lynkurset får du trening i å aktivisere deltakerne slik at engasjementet kan beholdes over tid, og at du samtidig kan styre og kontrollere dette.

Comment

iPhone som arbeidsverktøy

Comment

iPhone som arbeidsverktøy

Mange organisasjoner sliter fremdeles med å få en god utnyttelse av sin medarbeidere fordi de har interne strukturer som låser medarbeiderne til kontorjobbing. Selv om de tekniske løsningene er på plass, trenger en også å vite hvordan det kan gjøres i praksis. I dette lynkurset tar vi skrittet videre og går gjennom hvordan du kan bruke iPhone som arbeidsverktøy, slik at du kan jobbe mest mulig uavhengig av tid, sted og enhet.

Comment

iPad som arbeidsverktøy

Comment

iPad som arbeidsverktøy

Mange organisasjoner sliter fremdeles med å få en god utnyttelse av sin medarbeidere fordi de har interne strukturer som låser medarbeiderne til kontorjobbing. Selv om de tekniske løsningene er på plass, trenger en også å vite hvordan det kan gjøres i praksis. I dette lynkurset tar vi skrittet videre og går gjennom hvordan du kan bruke iPad som arbeidsverktøy, slik at du kan jobbe mest mulig uavhengig av tid, sted og enhet.

Comment

Excel Pivotering

Comment

Excel Pivotering

Mange virksomheter jobber tyngre enn nødvendig fordi de ikke kjenner til moderne funksjonalitet i verktøy som Excel. Vi mener alle ledere og økonomiansvarlige burde kunne grunnleggende Pivotering i Excel. Vi viser deg hvordan du enkelt kan analysere store mengder materiale, for eksempel fileksporter fra ditt økonomisystem, eller spørreundersøkelser fra kunder eller medlemmer.

Comment

Heldigitale møter med Lync og Onenote

Comment

Heldigitale møter med Lync og Onenote

Kanskje den viktigste hjørnesteinen i å kunne arbeide uavhengig av fysisk lokasjon er medarbeidernes ferdigheter i å møtes og samarbeide uavhengig av fysisk lokasjon. På dette lynkurset lærer du hvordan du håndterer møteprosessen heldigitalt.

Comment

Intern dokumenthåndtering

Comment

Intern dokumenthåndtering

I dette lynkurset ser vi på dokumenthåndtering internt i virksomheten. Lær forskjellen mellom personlige og felles dokumentområder, og hvordan du kan jobbe hvor som helst og når som helst ved å klargjøre alle dine enheter.

Comment

Outlook for ledere

Comment

Outlook for ledere

På bare to timer kan du og din PC bli klar for å arbeide mer effektivt. 

På dette lynkurset får du ferdigheter til å bruke Outlook for å ta kontroll over egen hverdag. Vi bygger et målorientert prioriterings- og arkiveringssystem.

Comment

Effektive møter ved bruk av OneNote

Comment

Effektive møter ved bruk av OneNote

Vi har i dag alle verktøy vi trenger for å arbeide og møtes papirløst. Men likevel henger mange igjen i fortiden og synes det er vanskelig å frigjøre seg fra notatarkene med penn og papir, særlig når en har møter. På dette lynkurset får du dypere forståelse for hvorfor det nå er på høy tid å endre dette, og du får ferdigheter til å bli trygg på dine digitale møtenotater som du har tilgang til når som helst og hvor som helst.

Comment

Introduksjon til Skype for Business

Comment

Introduksjon til Skype for Business

I dette lynkurset gir vi en grunnleggende innføring i Skype for Business, og ser på hvordan dette produktet kan hjelpe deg å samarbeide tettere og bedre internt i egen organisasjon så vel som eksternt.

Comment

Økt produktivitet med Windows 10 og Office 2016

Comment

Økt produktivitet med Windows 10 og Office 2016

En rekke nye funksjoner i Windows 10 og Office 2016 er utformet med tanke på at du og virksomheten skal kunne jobbe ennå mer produktivt. På dette lynkurset får du kjennskap til de viktigste av disse funksjonene og lærer hvordan du tar de i bruk. 

Comment

Samarbeid med eksterne

Comment

Samarbeid med eksterne

Deling av dokumenter og samhandling eksternt

I dette lynkurset ser vi på ulike muligheter for å samarbeide og samhandle med eksterne. Eksterne er her alle som ikke har egen pålogging til virksomhetens IT-system.

Comment

Spørreundersøkelser i Excel

Comment

Spørreundersøkelser i Excel

Visste du at Excel i nettskyen også kan lage spørreundersøkelser? Mange virksomheter kjøper dyr programvare for å samle inn besvarelser internt eller eksternt. Dette er ofte unødige kostnader, og i tillegg må medarbeiderne ofte importere resultatene i Excel uansett for å analysere resultatene. På dette lynkursene viser vi deg en genialt enkel måte å få dataene rett inn i Excel på.

Comment

Sikkerhet for brukere

Comment

Sikkerhet for brukere

90% av alle sikkerhetsproblemer knyttet til bruk av IT og nettsky er knyttet til brukeradferd og manglende kunnskap. Dette lynkurset øker bevisstheten og kunnskapen til brukerne. Vi ser på vanlige feller og hvordan de kan unngås, og fokuserer på hva som er sikker brukeradferd på nettet. 

Comment