Løsningen på
1-2-3

Skykontorets løsning er å levere en stadig bedre IT-hverdag for ledelsen og brukerne. Alle får mer moderne IT-verktøy, og opplæring i å bruke dem. Dette er derfor en kontinuerlig tjeneste og ikke en enkelthendelse.

Vi finner virksomhetens mål, behov og arbeidsmåter. På kort tid leverer vi en strategisk IT-plan. Denne gir et langsiktig perspektiv, men avdekker samtidig IT-tiltak som gir store forbedringer med en gang.

En fast IT-ansvarlig fra Skykontoret følger opp IT-planen og iverksetter. Dette kan også innebære vurderinger, anskaffelser eller videreutvikling av fagsystemer, for eksempel økonomi, CRM, medlemssystem og selvbetjeningsportal. Det kan også være integrasjon av telefoni.

Forbedringer gjøres innen avtalte rammer og i takt med brukernes muligheter til å ta de i bruk. IT-ansvarlig møter jevnlig din virksomhet, og koordinerer med eventuelle andre leverandører. Skykontorets brukerstøtte setter seg inn i din virksomhets unike løsning, slik at de kan yte best mulig støtte i det daglige.

Skykontoret tar selvsagt også ansvar for løpende drift av IT-systemet.

sirkelfigurer

Nettskyen gir økt handlingsrom

 

Virksomheter rapporterer at den viktigste IT-utfordringen er å få støtte og hjelp til å velge riktig, og til å ta i bruk IT-verktøyene på en god måte i det daglige. Men ofte går hele 80% av IT-budsjettet med til bare å få det IT-tekniske til å fungere. Da blir det bare 20% igjen til å løse det som er den viktigste utfordringen, nemlig å støtte ledelsen og brukerne til å ta i bruk IT på en god måte.

Ved å kombinere internasjonale nettskyer, høy IT-kompetanse og lang erfaring, får Skykontoret IT til å fungere med langt mindre ressurser. Frigjorte ressurser brukes til å støtte brukerne og ledelsen. Vårt mål er å snu kakediagrammet på hodet og bruke ressursene motsatt, slik figuren viser.

Jeg hører gjerne mer om dette, vennligst ta kontakt:

Navn *
Navn