Papirløse møter med OneNote

Papirløse møter med OneNote kan vi ha uansett om vi har fysisk møte, eller nettmøte. Spar tid ved å sende ut en felles elektronisk møtebok sammen med møteinnkallelsen. Her kan alle skrive inn, oppmøte blir registrert, møtereferatet er ferdig når møtet er ferdig og er samtidig tilgjengelig for alle både før, underveis og etter møtet. Etter møtet kan alle til og med følge med på den levende møteboka og se når møtedeltakerne har utført sine tildelte oppgaver!

Lora Temelkova