Personlig planlegging og prioritering

På dette lynkurset får du ferdigheter til å bruke Outlook for å ta kontroll over egen hverdag. Vi bygger et målorientert prioriterings- og arkiveringssystem. Du kan da overføre målrettede aktiviteter til gjøremål i Outlook. Dette hjelper deg med å jobbe mer effektivt og prioritere arbeid som gir resultater.

Lora Temelkova