flytting av dokumenter, epost og annet fra dagens it-miljø. 

Fyll ut feltene nedenfor og få et forslag på e-post.

Andre opplysninger
Skykontoret har erfaring med flytting fra mange IT-leverandørene til skyløsningen. Dersom Skykontoret vet om leverandøren tilbyr automatisert flytting av data (som e-post, kalendre og kontakter) til ny løsning, er flyttingen rimeligere og går raskere. Ingen leverandører kontaktes uten forhåndssamtykke fra kunden.
Hvilke tjenester for flytting er ønskelig fra Skykontoret