Miniprosjekt

Få med hele organisasjonen med små, trinnvise endringer.

Skykontoret hjelper til med å dele opp tiltakene fra IT-planen i mindre deler som vi kaller “miniprosjekter”. Dette reduserer risikoen og øker kvaliteten: Det er mye lettere å få med hele organisasjonen på mindre, trinnvise endringer enn å førsøke å ta store jafs.

Skykontorets Miniprosjekter reduserer risikoen og øker kvaliteten ved å dele opp endringstiltakene i mindre, håndterbare biter.

Skykontorets Miniprosjekter reduserer risikoen og øker kvaliteten ved å dele opp endringstiltakene i mindre, håndterbare biter.