Personlig planlegging og prioritering

Personlig planlegging og prioritering

På bare to timer kan du og din PC bli klar for å arbeide mer effektivt. 

På dette lynkurset får du ferdigheter til å bruke Outlook for å ta kontroll over egen hverdag. Vi bygger et målorientert prioriterings- og arkiveringssystem som gjør at du kan:

 • jobbe mer effektivt og prioritere arbeid som gir resultater 
 • frigjøre hjernen fra detaljene for å slippe løs kreativitet og innovasjon samtidig som du har full kontroll 
 • behandle og prioritere e-post hurtig 
 • planlegge aktiviteter som øker måloppnåelsen
Powerpoint-presentasjoner på PC, MAC og mobil

Powerpoint-presentasjoner på PC, MAC og mobil

Hva kan vi gjøre selv og hvor trenger vi ekstern bistand for å lykkes med viktige forbedringer? Interne pådrivere hos kunden legger ofte ned en stor egeninnsats i å finne riktig produkt, eller teknologi. Men dessverre erfarer mange at dette ikke gav det ønskede resultatet; organisasjonen tok ikke løsningen i bruk likevel.

Sikkerhet i din digitale hverdag

Sikkerhet i din digitale hverdag

De aller fleste sikkerhetsproblemer knyttet til bruk av IT og nettsky er knyttet til brukeradferd og manglende kunnskap. Dette lynkurset øker bevisstheten og kunnskapen til brukerne. Vi ser på vanlige feller og hvordan de kan unngås, og fokuserer på hva som er sikker brukeradferd på nettet, blant annet:

 • Hvordan kan jeg identifisere potensielle trusler?
 • Hva bør jeg tenke på når jeg beveger meg på internett og benytter tjenester online?
 • Hva kan jeg gjøre for å sikre data og enheter?
Nyttig med Excel

Nyttig med Excel

Excel er slett ikke bare for økonomer! Mange bruker Excel som et universalverktøy, og mener det er det kraftigste av Office-programmene. I dette lynkurset avdekker vi muligheter og bruksområder, og viser flere funksjoner som kan være nyttige og tidsbesparende for mange.

Mobil arbeidsplass

Mobil arbeidsplass

Mange er i dag bundet til kontoret for å få utført viktige oppgaver. Det er viktig å frigjøre seg dette og kunne arbeide mobilt. En sentral del av digitaliseringen er å tilegne seg ferdigheter i å behandle dokumenter og informasjon med skybaserte arbeidsformer. Hent opp dokumenter på mobilen og nettbrettet, del dokumentene på riktig måte og lær forskjellen mellom personlige og felles dokumentområder.

Excel Pivotering

Excel Pivotering

En av de kraftigste funksjonene i Excel er Pivotering. Her kan du med få tastetrykk visualisere, oppsummere, vise og på andre måter analysere datagrunnlag som det ellers er vanskelig å lese. Datagrunnlag kan mange hente ut i dag ved å eksportere fra økonomi- og medlemssystemer, og resultatene brukes gjerne som beslutningsgrunnlag, i presentasjoner og på websider. 

Det er en fordel å være litt kjent med Excel på forhånd, men det er ikke nødvendig med avanserte forhåndskunnskaper. Også erfarne brukere av Excel vil ha svært god nytte av kurset dersom man ikke har sett på denne funksjonen tidligere.

 

 

Samhandling og kommunikasjon hvor som helst

Samhandling og kommunikasjon hvor som helst

En sentral del av digitaliseringen er å kunne kommunisere effektiv med kollegaer uansett hvor de befinner seg. I dette lynkurset arbeider vi med Skype for business og ser på ad-hoc kommunikasjon, lynmeldinger, deling og samhandling. 

Personlig planlegging og prioritering

Personlig planlegging og prioritering

På bare to timer kan du og din PC bli klar for å arbeide mer effektivt. 

På dette lynkurset får du ferdigheter til å bruke Outlook for å ta kontroll over egen hverdag. Vi bygger et målorientert prioriterings- og arkiveringssystem som gjør at du kan:

 • jobbe mer effektivt og prioritere arbeid som gir resultater 
 • frigjøre hjernen fra detaljene for å slippe løs kreativitet og innovasjon samtidig som du har full kontroll 
 • behandle og prioritere e-post hurtig 
 • planlegge aktiviteter som øker måloppnåelsen
Sikkerhet i din digitale hverdag

Sikkerhet i din digitale hverdag

De aller fleste sikkerhetsproblemer knyttet til bruk av IT og nettsky er knyttet til brukeradferd og manglende kunnskap. Dette lynkurset øker bevisstheten og kunnskapen til brukerne. Vi ser på vanlige feller og hvordan de kan unngås, og fokuserer på hva som er sikker brukeradferd på nettet, blant annet:

 • Hvordan kan jeg identifisere potensielle trusler?
 • Hva bør jeg tenke på når jeg beveger meg på internett og benytter tjenester online?
 • Hva kan jeg gjøre for å sikre data og enheter?
Papirløst arbeid og samarbeid

Papirløst arbeid og samarbeid

Vi arbeider mer og mer i en digital verden. Med OneNote kan du bli papirløs, gjøre notater hvor som helst og alltid ha alle notater med deg. Spar tid ved å sende ut en felles elektronisk møtebok sammen med møteinnkallelsen. Her kan alle skrive inn, oppmøte blir registrert, møtereferatet er ferdig når møtet er ferdig og er samtidig tilgjengelig for alle. Etter møtet kan du til og med følge se på møtereferatet når møtedeltakerne har utført sine tildelte oppgaver!

Mobil arbeidsplass

Mobil arbeidsplass

Mange er i dag bundet til kontoret for å få utført viktige oppgaver. Det er viktig å frigjøre seg dette og kunne arbeide mobilt. En sentral del av digitaliseringen er å tilegne seg ferdigheter i å behandle dokumenter og informasjon med skybaserte arbeidsformer. Hent opp dokumenter på mobilen og nettbrettet, del dokumentene på riktig måte og lær forskjellen mellom personlige og felles dokumentområder.

Samhandling og kommunikasjon hvor som helst

Samhandling og kommunikasjon hvor som helst

En sentral del av digitaliseringen er å kunne kommunisere effektiv med kollegaer uansett hvor de befinner seg. I dette lynkurset arbeider vi med Skype for business og ser på ad-hoc kommunikasjon, lynmeldinger, deling og samhandling. 

Personlig planlegging og prioritering

Personlig planlegging og prioritering

På bare to timer kan du og din PC bli klar for å arbeide mer effektivt. 

På dette lynkurset får du ferdigheter til å bruke Outlook for å ta kontroll over egen hverdag. Vi bygger et målorientert prioriterings- og arkiveringssystem som gjør at du kan:

 • jobbe mer effektivt og prioritere arbeid som gir resultater 
 • frigjøre hjernen fra detaljene for å slippe løs kreativitet og innovasjon samtidig som du har full kontroll 
 • behandle og prioritere e-post hurtig 
 • planlegge aktiviteter som øker måloppnåelsen
Sikkerhet i din digitale hverdag

Sikkerhet i din digitale hverdag

De aller fleste sikkerhetsproblemer knyttet til bruk av IT og nettsky er knyttet til brukeradferd og manglende kunnskap. Dette lynkurset øker bevisstheten og kunnskapen til brukerne. Vi ser på vanlige feller og hvordan de kan unngås, og fokuserer på hva som er sikker brukeradferd på nettet, blant annet:

 • Hvordan kan jeg identifisere potensielle trusler?
 • Hva bør jeg tenke på når jeg beveger meg på internett og benytter tjenester online?
 • Hva kan jeg gjøre for å sikre data og enheter?
Papirløst arbeid og samarbeid

Papirløst arbeid og samarbeid

Vi arbeider mer og mer i en digital verden. Med OneNote kan du bli papirløs, gjøre notater hvor som helst og alltid ha alle notater med deg. Spar tid ved å sende ut en felles elektronisk møtebok sammen med møteinnkallelsen. Her kan alle skrive inn, oppmøte blir registrert, møtereferatet er ferdig når møtet er ferdig og er samtidig tilgjengelig for alle. Etter møtet kan du til og med følge se på møtereferatet når møtedeltakerne har utført sine tildelte oppgaver!

Mobil arbeidsplass

Mobil arbeidsplass

Mange er i dag bundet til kontoret for å få utført viktige oppgaver. Det er viktig å frigjøre seg dette og kunne arbeide mobilt. En sentral del av digitaliseringen er å tilegne seg ferdigheter i å behandle dokumenter og informasjon med skybaserte arbeidsformer. Hent opp dokumenter på mobilen og nettbrettet, del dokumentene på riktig måte og lær forskjellen mellom personlige og felles dokumentområder.

Samhandling og kommunikasjon hvor som helst

Samhandling og kommunikasjon hvor som helst

En sentral del av digitaliseringen er å kunne kommunisere effektiv med kollegaer uansett hvor de befinner seg. I dette lynkurset arbeider vi med Skype for business og ser på ad-hoc kommunikasjon, lynmeldinger, deling og samhandling. 

Personlig planlegging og prioritering

Personlig planlegging og prioritering

På bare to timer kan du og din PC bli klar for å arbeide mer effektivt. 

På dette lynkurset får du ferdigheter til å bruke Outlook for å ta kontroll over egen hverdag. Vi bygger et målorientert prioriterings- og arkiveringssystem som gjør at du kan:

 • jobbe mer effektivt og prioritere arbeid som gir resultater 
 • frigjøre hjernen fra detaljene for å slippe løs kreativitet og innovasjon samtidig som du har full kontroll 
 • behandle og prioritere e-post hurtig 
 • planlegge aktiviteter som øker måloppnåelsen
Sikkerhet i din digitale hverdag

Sikkerhet i din digitale hverdag

De aller fleste sikkerhetsproblemer knyttet til bruk av IT og nettsky er knyttet til brukeradferd og manglende kunnskap. Dette lynkurset øker bevisstheten og kunnskapen til brukerne. Vi ser på vanlige feller og hvordan de kan unngås, og fokuserer på hva som er sikker brukeradferd på nettet, blant annet:

 • Hvordan kan jeg identifisere potensielle trusler?
 • Hva bør jeg tenke på når jeg beveger meg på internett og benytter tjenester online?
 • Hva kan jeg gjøre for å sikre data og enheter?
Papirløst arbeid og samarbeid

Papirløst arbeid og samarbeid

Vi arbeider mer og mer i en digital verden. Med OneNote kan du bli papirløs, gjøre notater hvor som helst og alltid ha alle notater med deg. Spar tid ved å sende ut en felles elektronisk møtebok sammen med møteinnkallelsen. Her kan alle skrive inn, oppmøte blir registrert, møtereferatet er ferdig når møtet er ferdig og er samtidig tilgjengelig for alle. Etter møtet kan du til og med følge se på møtereferatet når møtedeltakerne har utført sine tildelte oppgaver!

Mobil arbeidsplass

Mobil arbeidsplass

Mange er i dag bundet til kontoret for å få utført viktige oppgaver. Det er viktig å frigjøre seg dette og kunne arbeide mobilt. En sentral del av digitaliseringen er å tilegne seg ferdigheter i å behandle dokumenter og informasjon med skybaserte arbeidsformer. Hent opp dokumenter på mobilen og nettbrettet, del dokumentene på riktig måte og lær forskjellen mellom personlige og felles dokumentområder.

Samhandling og kommunikasjon hvor som helst

Samhandling og kommunikasjon hvor som helst

En sentral del av digitaliseringen er å kunne kommunisere effektiv med kollegaer uansett hvor de befinner seg. I dette lynkurset arbeider vi med Skype for business og ser på ad-hoc kommunikasjon, lynmeldinger, deling og samhandling.