En av de kraftigste funksjonene i Excel er Pivotering. Her kan du med få tastetrykk visualisere, oppsummere, vise og på andre måter analysere datagrunnlag som det ellers er vanskelig å lese. Datagrunnlag kan mange hente ut i dag ved å eksportere fra økonomi- og medlemssystemer, og resultatene brukes gjerne som beslutningsgrunnlag, i presentasjoner og på websider. 

Det er en fordel å være litt kjent med Excel på forhånd, men det er ikke nødvendig med avanserte forhåndskunnskaper. Også erfarne brukere av Excel vil ha svært god nytte av kurset dersom man ikke har sett på denne funksjonen tidligere.