Hva kan vi gjøre selv og hvor trenger vi ekstern bistand for å lykkes med viktige forbedringer? Interne pådrivere hos kunden legger ofte ned en stor egeninnsats i å finne riktig produkt, eller teknologi. Men mange erfarer at det ikke går automatisk å få kollegene til å ta i bruk den nye løsningen. Hva er hindringene og hvordan overvinner vi dem?

For å lykkes må noen sørge for at kollegaene både er motivert for - og klarer - å ta i bruk den nye løsningen. Dette trenger en ofte hjelp av interne pådrivere til, og det er vanligvis mer rasjonelt at eksterne finner egnet teknologi. Men hvordan samarbeider vi best mulig med eksterne, hvilke andre internt bør involveres - og hvordan? Hvordan kan vi finne ut hvor mye dette kan koste og når det kan ferdigstilles? 

INNHOLD

 • Hva er de viktigste IT-hindringene og hvordan unngår vi dem?
 • Hvem bør delta i miniprosjektet og hvordan organiseres arbeidet?
 • Hvordan kan vi sikre god fremdrift og unngå forsinkelser?
 • Hvordan holder vi god kontroll på kostnadene?
 • Hvordan vet vi at vi jobber med de riktige problemstillingene?
 • Hvordan får vi med alle som blir berørt på endringene?
 • Hvordan finner vi de viktigste risikomomentene og hva gjør vi med dem?

HVEM BØR DELTA?

Workshopen krever ingen tekniske forkunnskaper. Den passer for alle som skal bidra med å få til IT-endringer internt i organisasjonen, for eksempel:

 • Toppledere
 • Avdelings- eller gruppeledere
 • Økonomi-, Personal og Administrasjonssjefer
 • Fagansatte, nøkkelansatte på alle nivåer