Excel er slett ikke bare for økonomer! Mange bruker Excel som et universalverktøy, og mener det er det kraftigste av Office-programmene. I dette lynkurset avdekker vi muligheter og bruksområder, og viser flere funksjoner som kan være nyttige og tidsbesparende for mange.