Digital transformasjon hos Norsk Kennel Klub

Norsk Kennel Klub står foran en betydelig digital transformasjon som er helt nødvendig for oss. Vi har fra først møte vært overbevist om at Skykontoret er den rette samarbeidspartneren for oss. Jeg vil anbefale andre å gjennomføre en workshop med dem.

Torbjørn Brenna, administrerende direktør

Torbj%C3%B8rn_NKK.jpg