Skykontoret har drevet sin virksomhet i 10 år, og var blant de første i Norge som tok i bruk nettskyen i kombinasjon med lokale IT-installasjoner på vegne av sine kunder. Selskapet har i dag opparbeidet en ledende kompetanse på integrasjoner med fagsystemer som økonomi, CRM / medlemssystemer og "Min side" funksjoner for kunder og medlemmer.

Skykontorets kundeservice har kort responstid, høy kompetanse og stor fleksibilitet. 

Skykontoret har lang erfaring i å utvikle kundens IT-kompetanse for å øke nytteverdien til IT. Vi har utviklet effektive standardkurs for aktuelle IT-løsninger, og har egne moderne kurslokaler som benyttes løpende våre kunder.

Skykontoret eies og drives av ansatte fagspesialister med lang erfaring. Selskapet har høyeste kredittvurdering AAA, sterk økonomi og upåklagelig betalingshistorikk.

Skykontoret har blant markedets aller beste kundereferanser.

 
Vidar H Crosby, leder teknisk team hos Skykontoret

Vidar H Crosby, leder teknisk team hos Skykontoret

Måten vi IT-folk arbeider på i dag kan ikke sammenlignes med tiden før digitaliseringen skjøt fart. Før drev IT-ekspertene med sitt, temmelig avsondret fra brukerne. I dag er det brukerne og lederne som styrer IT-utviklingen hos kunden.
— Vidar H Crosby, leder teknisk team hos Skykontoret
Vi håper at din virksomhet kan få nytte og glede av digitaliseringen, og at vi i Skykontoret kan være de riktige samarbeidspartnerne. Mange ledere sier at det er vanskelig å vurdere hvordan de best griper an problemstillingene og mulighetene. Vi håper å kunne være en god samtalepartner, ta gjerne kontakt.
— Arild Heen, daglig leder Skykontoret