Menneskene i Skykontoret, et CV-sammendrag

Hei! Vi i Skykontoret består av en god miks av unge og erfarne mennesker. Vår snittalder er 32 år. De fleste har høyere utdanning, her er mastere og bachelors innen IT og programmering, ledelse, organisasjonspsykologi, innovasjon og design av ulike slag. Men den kompetansen vi har opparbeidet ved å arbeide sammen, med utvikling av avanserte produkter og i krevende prosjekter med spennende kunder er selvsagt mye viktigere. Det er det som har brakt oss hit vi er i dag.

“Jeg synes Skykontorets styrke er at de har kompetanse på forskjellige områder.” -Torbjørn Vinje, adm dir, Kommunalteknisk Forening

Vi har mange gode partnere

Vi oppfordrer ofte våre kunder til å vurdere eksterne tjenester for oppgaver som er utenfor virksomhetens kjerneområde. Det gjør vi selv også, med gode samarbeidspartnere som hjelper oss og kundene hver dag. Det er ikke bare de store internasjonale gigantene Microsoft, Apple, Google og Amazon, men dyktige norske samarbeidspartnere som vi har blitt godt kjent med og som bistår med alt fra drift av lokale servere og videokonferanseutstyr til økonomiløsninger og grafisk utforming.

Hva vil vi?

Vi vil forbedre oss selv og samfunnet. Ordtaket “Livet er kort og vi blir kloke for sent og gamle for tidlig” er en viktig påminnelse, men følelsen av å ikke ha ubegrenset tid og ressurser fører til sterk gjennomføringskraft hos oss. Stor interesse for faglig og personlig utvikling er bra for å knytte oss sammen, og ser vi på samfunnet og verden er det ikke mangel på ting å forbedre og å bryne oss på.

Vår fokus

Vi har gjort en en grundig analyse og bestemt oss for å arbeide for å forbedre sivilsamfunnet. Det består blant annet av organisasjoner av ulike slag, som fagforeninger, interesseforeninger og bransjeforninger. Vi har samarbeidet med disse i en årrekke, og utviklet våre tjenester i nært samarbeid med dem.

Hvorfor er det viktig?

Et godt samfunn er avhengig av et sterkt og velfungerende sivilsamfunn, fordi

  • det korrigerer myndighetsutøvelse og motvirker maktkonsentrasjon

  • det gir mange ulike grupper i samfunnet et fredelig talerør for å fremme sin sak

Hva er utfordringen?

Organisasjonenes egenart gjør ofte at de er temmelig alene om sin sak, og har ikke det kontinuerlige presset og konkurransen fra omgivelsene som er tilfelle i for eksempel næringslivet. Det er derfor større risiko for at slike organisasjoner ikke utvikler seg like raskt som omgivelsene, men stivner i gamle mønstre og tankesett. Mange sier de synes det er vanskelig å rekruttere nye medlemmer, og å tiltrekke og beholde dyktige medarbeidere, og er bekymret for å beholde sin relevans i fremtiden.

På toppen av dette digitaliseres samfunnet rundt i høyt tempo. Det kan ytterligere øke avstanden mellom organisasjonen og de som organisasjonen skulle være til for: Potensielle medlemmer, bidragsytere og partnere kommuniserer på nye måter og i nye kanaler, og har andre forventninger til leveranser fra en moderne forening, eller organisasjon.

Skykontorets utfordring er derfor:

Å støtte foreningene med digital transformasjon slik at de får økt gjennomslagskraft og kan styrke sivilsamfunnet.