Personlig onboarding av nye brukere

Ifølge mange HR-sjefer er tilstrekkelig ivaretakelse og opplæring av nye ansatte et forsømt område, både i store og små selskaper.

Skykontoret har derfor valgt å inkludere en personlig onboarding av nye brukere som inkluderer en halv dags opplæring i det kundespesifikke IT-miljøet, med viktige IT-rutiner og sikkerhetsinstrukser som virksomheten har innført. En av våre kunder som driver en profesjonell konsulentvirksomhet, avtaler med sine nyansatte at deres første arbeidsdag er på Skykontoret. Her får de ferdig oppsatt PC, konfigurering av mobil og nettbrett, og full IT-opplæring. Til slutt ønskes de velkommen av lederen, via Lync nettmøte.

Dagen etter går de som oftest rett inn i et kundeprosjekt, med full fakturering for sin nye arbeidsgiver fra dag nr 2.

Personlig onboarding av nye brukere inkluderer en halv dags opplæring, inkludert viktige IT-rutiner og sikkerhetsinstrukser som virksomheten har innført.

Personlig onboarding av nye brukere inkluderer en halv dags opplæring, inkludert viktige IT-rutiner og sikkerhetsinstrukser som virksomheten har innført.