Oppgradering av abonnementet fra 2020

Varsel om endring i pris- og avtalevilkår for abonnementet fra Skykontoret

Vi oppgraderer abonnementet dere har med flere nyheter som vi vet mange ønsker seg, blant annet:

• Lynkurs tilgjengelig som nettkurs (vi beholder klasseromskursene i tillegg)

• Støtte for Microsoft Teams

• to-faktor pålogging for alle (er nå lovpålagt for medlemsorganisasjoner)

• egen knapp i Outlook for å kryptere e-post (se her)

Se her for full beskrivelse av abonnementet

Prisendringer fra 1.1.2020

Månedsprisen på abonnementet er i dag kr 890,- per bruker og endres til Kr 990,-. Lisens fra Microsoft (Office 365) er ikke inkludert i abonnementsprisen.

Pris for "onboarding PC" reduseres fra Kr 3500,- til Kr 2500,- eller til Kr 1500,- (lav pris for de som har ekstra sikkerhetsnivå - Mobil sikkerhet og kontroll)

Pris for "onboarding ny ansatt" reduseres fra Kr 6750,- til Kr 5750,- eller til Kr 4750,- (som over)

Sats for konsulent økes med Kr 100,- til Kr 1390,- per time.

abonnementspris i forhold til den generelle prisutviklingen (KPI)

Avtalen gir Skykontoret rett til å øke prisen i takt med den generelle prisutviklingen i samfunnet (KPI - konsumprisindeksen), men det er lenge siden Skykontoret har økt prisene. Kr 1000,- i 2014 har en kroneverdi på Kr 1153,- i 2019 (kilde: SSB). Vi vurderer derfor at prisjusteringen for abonnementet er meget moderat i forhold til den generelle prisutviklingen i samfunnet.

Sky_abb_pris.png