Torbjørn Brenna, adm. dir. Norsk Kennel Klub

Torbjørn Brenna, adm. dir. Norsk Kennel Klub

Norsk Kennel Klub står foran en betydelig digital transformasjon som er helt nødvendig for oss. Vi har fra først møte vært overbevist om at Skykontoret er den rette samarbeidspartneren for oss. Jeg vil anbefale andre å gjennomføre en workshop med dem.

Gunnar M. Ekeløve-Slydal, ass. generalsekretær  Den norske Helsingforskomité

Gunnar M. Ekeløve-Slydal, ass. generalsekretær

Den norske Helsingforskomité

Skifte til Skykontoret medførte en betydelig oppgradering av vår sikkerhet, som vi tar meget seriøst. Vi føler oss langt bedre ivaretatt enn tidligere, og kan varmt anbefale Skykontoret til andre organisasjoner.

Torbjørn Vinje, direktør Norsk Kommunalteknisk Forening

Torbjørn Vinje, direktør
Norsk Kommunalteknisk Forening

Skykontoret har dokumentert at de er objektive, dyktige rådgivere for oss. De bistår oss med strategisk planlegging, valg av leverandører og følger også opp IT-området. De har flott kundeservice og inkluderer opplæring i abonnementet, som er veldig nyttig for oss. Vi kan trygt anbefale de til andre foreninger.

Olav Ulleren, generalsekretær Akademikerne

Olav Ulleren, generalsekretær
Akademikerne

Da vi vurderte våre leverandører hyret vi enn en tredjepart som skannet markedet og endte på Skykontoret. Det har resultert i vesentlig lavere driftskostnader og nye tjenester som opplæring i nye arbeidermetoder og lederprogram innen digitalisering.

Toril Laberg, generalsekretær Norsk Ergoterapeutforbund

Toril Laberg, generalsekretær
Norsk Ergoterapeutforbund

Skykontoret har vært vår viktigste samarbeidspartner i mange år, de er dyktige og leverer som avtalt. De har hjulpet oss å innføre nye, digitale arbeidsprosesser og bistår oss med en avansert medlemsløsning med integrasjon mot økonomi og min-side. Vi vil anbefale Skykontoret til andre fagforeninger.

Nina Sandborg, generalsekretær Norsk Lektorlag

Nina Sandborg, generalsekretær
Norsk Lektorlag

Overgangen til Skykontoret har gitt oss lavere driftskostnader, ny dokumentløsning og tilgang på opplæring for alle medarbeiderne på kontinuerlig basis.

Henning Wikborg, daglig leder Den norske Turistforening Oslo og omegn

Henning Wikborg, daglig leder
Den norske Turistforening Oslo og omegn

Skykontoret har vært vår sentrale samarbeidspartner innen IT og digitalisering siden 2013. Det unike ved Skykontorets abonnement er at det er utviklet i samarbeid med foreninger i Norge. Tjenestene inkluderer rådgivning og kursing av de ansatte. De får gode tilbakemeldinger på brukerstøtte og opplæring. Skyløsningen vi har fra dem har de utvidet og tilpasset til vårt behov, for eksempel slik at vi kan administrere alle skilt i marka. De leverer også prosjekter som innfører bedre digitale løsninger for arbeid og samarbeid i organisasjonen, innføring av intranett og heldigitale møter i ledergruppa for å nevne noe. Vi anbefaler gjerne Skykontoret til andre foreninger.