Turistforeningen Oslo og omegn - digital administrasjon av skilt i marka

Skykontoret har vært vår sentrale samarbeidspartner innen IT og digitalisering siden 2013. Det unike ved Skykontorets abonnement er at det er utviklet i samarbeid med foreninger i Norge. Tjenestene inkluderer rådgivning og kursing av de ansatte. De får gode tilbakemeldinger på brukerstøtte og opplæring. Skyløsningen vi har fra dem har de utvidet og tilpasset til vårt behov, for eksempel slik at vi kan administrere alle skilt i marka. De leverer også prosjekter som innfører bedre digitale løsninger for arbeid og samarbeid i organisasjonen, innføring av intranett og heldigitale møter i ledergruppa for å nevne noe. Vi anbefaler gjerne Skykontoret til andre foreninger.

- Henning Wikborg, daglig leder

Read More
Lora Temelkova
Kontinuerlig forbedring hos Norsk kommunalteknisk forening

Skykontoret har vist at de er objektive, dyktige rådgivere for oss. De bistår oss med strategisk planlegging, kontinuerlig forbedring og kompetanseutvikling. De finner leverandører for det de ikke har selv, og følger også opp IT-området. De har flott kundeservice og inkluderer opplæring i abonnementet, som er veldig nyttig for oss. Vi kan trygt anbefale de til andre foreninger.

- Torbjørn Vinje, direktør

Read More