Norsk Ergoterapeutforbund går fra 19 fylker til 6 regioner

Skykontoret har vært vår viktigste samarbeidspartner i mange år. De er dyktige og leverer som avtalt. De har hjulpet oss å innføre nye, digitale arbeidsprosesser og bistår oss med en avansert medlemsløsning med integrasjon mot økonomi og min-side. Vi vil anbefale Skykontoret til andre fagforeninger.

Toril Laberg, generalsekretær