Vanlige spørsmål og svar

Spørsmål: Hvilket abonnement trenger vi hvis vi ikke kan flytte alle serverne til skyen med en gang?

Svar: Dere trenger BEST abonnement fordi denne støtter integrasjon mellom skyløsningen og lokale servere. Da kan dere for eksempel arbeide med moderne arbeidsmetoder for dokumenter og e-post, med støtte for samskriving, mobil og nettbrett, men fagapplikasjoner som medlemsløsninger og økonomiprogram kan beholdes på lokale servere og flyttes senere.

Spørsmål: Vi har kjøpt Office 365, men skulle gjerne hatt lederprogram og lynkurs fra Skykontoret fordi vi trenger å lære oss hvordan alle her skal klare å bruke det slik at vi kan jobbe på moderne måter. Kan vi kjøpe lynkursene fra dere separat og administrere Office 365 selv?

Svar: Nei. Skykontoret må overta administrativ kontroll på skyløsningen (Office 365) fordi vi må konfigurere den på riktig måte slik at samhandlingen fungerer. Vi må også endre konfigurasjonen i takt med endringer fra Microsoft. Vi har vurdert hvilke Office-365 lisenstyper fra Microsoft som er best egnet for foreninger i Norge, og endrer også disse i så godt som alle tilfellene. Videre har vi investert store ressurser over mange år for å utvikle et standardisert konfigurasjonsoppsett. Før våre deltakere går på lynkurs, har vi konfigurert og forberedt den tekniske løsningen for at slik samhandling skal fungere. Og så setter vi opp de enhetene som deltakerne skal bruke mot løsningen (PC, Mac, mobil og nettbrett) på selve kurset, og har også en oppfølging i etterkant. Uten det (og kolleger på samme løsning å samhandle med) er det ikke så lett å få utbytte.

Spørsmål: Vi har lokale servere og vil gjerne ta i bruk de nye løsningene med støtte for moderne samhandling. Men vi er fornøyd med brukerstøtten vi har fra dagens driftsleverandør. Kan vi beholde brukerstøtten fra dem og så få opplæring og konsulenthjelp fra Skykontoret til redusert pris?

Svar: Ja og nei. For å få moderne samhandling kopierer vi dokumenter og e-post fra de lokale serverne til skyløsningen, og disse driftes av Microsoft og har brukerstøtte fra Skykontoret. Men ja, dere kan beholde dagens avtale med drift og brukerstøtte så lenge dere ønsker. Det kan for eksempel være aktuelt dersom en gjør de gamle fellesområdene skrivebeskyttet og søkbare, og har brukerstøtte fra eksisterende driftsleverandør på disse som før, samtidig som en jobber med de nye løsningene i skyen. Men siden Skykontoret må ha administrativ kontroll på skyløsningen for å innfri avtaleforpliktelsene (sikkerhet og ansvar), trenger dere også brukerstøtte fra Skykontoret og dette kan derfor ikke velges vekk. Skykontoret leverer kun tre standardabonnement: God, Bedre og Best.

Spørsmål: Jeg har fått tilbud på å oppgradere til Office 365, og prisen er bare litt over Kr 150,- per bruker per måned. Hvis jeg kjøper et av Skykontorets abonnement i stedet, er dette inkludert da? Og i så fall, hvor stor andel av abonnementskostnaden utgjør dette? 

Svar: Av den lisensprisen du oppgir går om lag kr 50, til lisens på skyløsningen (Office 365) og kr 100,- til nyeste versjon av lokalt installert Office (webutgavene av Office følger med i alle skyløsningene). Skykontorets abonnement inkluderer lisens på skyløsningen og web-basert Office. Lokalt installert Office må kjøpes i tillegg til Kr 100,-. Andelen av abonnementsprisen som går til Office 365 lisens er derfor kun kr 50,-. Resten av kostnadene går til alle andre faste tjenester i abonnementet (brukerstøtte, lynkurs, strategisk plan, rådgivning etc.)