Workshop for strategisk plan for digitalisering

Etter en kort workshop utarbeider Skykontoret et forslag til en strategisk plan for digitalisering i virksomheten for dere.

Uten en strategisk plan er det lett å bli handlingslammet, eller forsøke å gjøre for mye på en gang. Det er risikabelt. Vi hjelper ledelsen med å få frem viktig informasjon og prioritere tiltak. Da blir det også enklere å vite hvor en skal begynne.

NYE KRAV OG ØNSKER FØRER TIL BEHOV FOR ENDRINGER. HVORDAN GÅ FREM FOR Å LYKKES?

Kontakt med IT-ekspertisen resulterer ofte i for mye fokus på tekniske detaljer, i stedet for å ivareta ledelsens og brukernes behov. Det er heller ikke lett å velge riktig i dag når vi ikke vet hva behovene vil være i fremtiden.

HVORDAN SØRGE FOR AT LØSNINGENE BLIR BRUKT SLIK VI TENKER OSS?

Dersom ledelsen bare lytter til teknologer, risikerer de å få løsninger som ikke blir tatt i bruk slik de var tenkt, eller i verste fall ikke blir benyttet. Involver først ledelse og brukere i aktiviteter som resulterer i en digitaliseringsplan. Da blir det lettere å:

  • klargjøre hva dere ønsker å oppnå

  • starte endringene i riktig ende

  • ta handlekraftige første skritt

Hva koster det, og hvem bør delta i en slik workshop? Trenger vi forberede noe?

Vennligst send informasjon til: