HVORDAN SIKRER DU måloppnåelse?

De fleste ledere har egne mål og også i oppgave å sette mål for andre. Men vi kan ikke gjennomføre mål. Det er ikke en aktivitet. For å nå målet trenger man en handlingsplan som sikrer at man vet hva man skal gjøre. Da har man også et verktøy for å prioritere i hverdagen. Det som skal til for å oppnå kontroll og prioritere riktige lærer du på en dag i en workshop der du bruker egen PC og jobber med egne mål, tar kontroll over egen tid med verktøy du allerede har som Outlook og OneNote.

Innhold i workshopen

  1. Definere egne fokusområder basert på de mål som er gitt deg fra ledelsen, eller de du definerer selv
  2. Bryt ned litt uformelige, ikke klart definerte mål i konkrete handlingsplaner
  3. Planlegge dagen, morgendagen og neste uke ved å fylle planen med dine viktigste oppgaver
  4. Bruk verktøy på egen PC og telefon til å prioritere i hverdagen så du kan bruke mer tid på viktige oppgaver og mindre tid på tilfeldige og ikke så viktige oppgaver.
  5. Ta kontroll over egen hverdag med effektiv behandling og prioritering av epost
  6. Lær å overkomme forstyrrelser og distraksjoner som hindrer deg i å gjennomføre planen.

Har du noen gang brukt, eller bruker du en Time Manager™, PM, A-plan, eller andre papirbaserte planleggere? Det passer ikke alltid så bra når det meste av informasjon i dag er digital. Likevel trenger vi å ha oversikt over fokusområder, planer, kundeaktiviteter, kalender, oppgaver og mye mer. Vi har derfor utviklet en digital utgave av dette basert på Microsoft Outlook + OneNote. Dvs. du trenger ikke kjøpe verken årssett eller apper for å bruke den 😀

SMART ENDRING PLAN I ONENOTE PÅ IPAD

SMART ENDRING PLAN I ONENOTE PÅ IPAD

I likhet med papirbaserte planlegger trenger man alltid å ha den tilgjengelig. Den kan derfor brukes på nettbrett og telefon når du ikke har med deg din PC eller Mac.

Planlegging, aktivitetsplaner, møtenotater og sjekklister passer fint inn i din digitale planlegger der du får din egen notatbok i OneNote. 

Mye av arbeidet er ofte styrt av henvendelser fra andre, møter og annet man må få inn i kalenderen. For dette lager du et oppsett i Outlook som er koblet til notatboken din og der dette sammen tar deg fra planlegging og prioritering til gjennomføring av dine viktige oppgaver og som fører til at du når dine mål.

OUTLOOK KALENDER MED DAGLIGE GJØREMÅL OG OVERSIKT OVER OPPGAVER PR. FOKUSOMRÅDE

OUTLOOK KALENDER MED DAGLIGE GJØREMÅL OG OVERSIKT OVER OPPGAVER PR. FOKUSOMRÅDE

Hvem er målgruppen for kurset?

Ledere og kunnskapsarbeidere som er opptatt av å nå mål og som er avhengig av å mestre en stadig mer hektisk digital hverdag.

NÅR OG HVOR?

Når: Torsdag 24. august kl 0900-1530

Hvor: Skykontoret, Nedre Vollgt 3

PRIS: Kr 4.800,- (Kunder av Skykontoret får 30% rabatt)

Påmelding: