Strategisk plan for digitalisering

Comment

Strategisk plan for digitalisering

Dersom IT-teknikere er premissgivere blir det ofte for mye fokus på tekniske detaljer, i stedet for å ivareta ledelsens og brukernes behov. Da risikerer man å få løsninger som ikke blir tatt i bruk. Det er også viktig å planlegge strategisk fordi en ellers kan bli handlingslammet, eller forsøke å gjøre for mye på en gang. Det er mindre risikabelt, og kan lønne seg å heller lage en treårs-plan der en tar mindre skritt som fører til målet over tid. Vi har derfor Inkludert både etablering og jevnlig ajourhold av en strategisk plan for digitalisering i abonnementet. Vi anbefaler at planen kontinuerlig har en treårig horisont, men at den oppdateres hvert år gjennom en workshop med organisasjonen og Skykontorets rådgivere. Du kan lese mer her.

Comment

Komplett skyløsning

Komplett skyløsning

Skyløsningen i abonnementet er basert på Norges, og verdens mest utbredte skyløsning fra Microsoft for organisasjoner og virksomheter. Den driftes av Microsofts egen organisasjon i Europa, og har døgnkontinuerlig bemanning og vakttelefon for teknikere. Skykontoret har konfigurert denne med en rekke tilvalg og oppgraderinger spesielt tilpasset foreninger i Norge. Dette er nødvendig fordi foreningene ikke har en tradisjonell kunde-leverandør organisering, men i stedet en organisering som ofte er basert på et sentralt ansatt sekretariat, regions- / fylkesenheter, medlemmer, og ofte ulike grupperinger som er organisatorisk tilknyttet uten at foreningen er arbeidsgiver. I tillegg har vi en en utgave med en rekke tillegg og utvidelser som vi mener er nødvendig for å ivareta sikkerhet og andre behov, for eksempel knyttet til ny GDPR-lovgivning som er svært viktig for mange foreninger. Skyløsningen har topp løsning for e-post og kalendre med tilnærmet ubegrenset lagring, fillagring og -deling med 1000 GB lagring per bruker, Intranett med felles dokumentbiblioteker, Nettmøter i HD, Sosialt nettverk for bedriften, Word, Excel, Powerpoint og OneNote i skyen, Planleggingsverktøy, Videoportal for organisasjonen, spørreundersøkelser og formulartjeneste for web-baserte responsformularer, integrerbart web-arkiv og en hel del annet.

Administrasjon og overvåkning

Comment

Administrasjon og overvåkning

Moderne skyløsninger utvides og endres kontinuerlig, blant annet for å ivareta et sikkerhetsnivå i verdensklasse. Vi ivaretar kommunikasjonen med de internasjonale datasentrene (med 99,9% oppetidsgaranti) på vegne av din virksomhet, administrerer skyløsningen og utfører nødvendige endringer. Gjennom workshop for strategisk digitaliseringsplan og rådgivningsmøtene kjenner vi din organisasjons spesielle behov, og vil derfor kunne informere om endringer og iverksette eventuelle tiltak som er viktige for din organisasjon.

Comment

Rådgivningsmøter

Comment

Rådgivningsmøter

Skykontorets digitaliseringsrådgivere stiller i jevnlige møter med din organisasjon for å evaluere resultatene og planlegge videre den kontinuerlige fornyelsen og effektiviseringen av din virksomhet.

Comment

Kunnskapsrik brukerstøtte

Comment

Kunnskapsrik brukerstøtte

Et sikkert stikk for å øke den daglige produktiviteten er å gi alle dine ansatte en profesjonell brukerstøtte med rask respons. Skykontorets ansatte har inngående teknisk kjennskap til skyløsningen, har god kunnskap om moderne arbeidsmetoder og holder også kurs ved siden av sine telefonvakter. Brukerstøtte har telefon 41 85 95 00 og e-post support@skykontoret.no. Ved skjermdeling i sanntid må dine medarbeidere selv aktivt godkjenne at Skykontoret får tilgang til deres PC-skjerm i hvert enkelt tilfelle.

Comment

Egen Digitaliseringsrådgiver

Comment

Egen Digitaliseringsrådgiver

Som kunde av Skykontorets BEST-abonnement får du en egen, fast digitaliseringsrådgiver som setter seg inn i din virksomhets unike behov, og som arbeider systematisk for at dere skal få mest mulig ut av de teknologiske mulighetene. 

Comment

Alle ansatte tilbys kurs annenhver uke

Comment

Alle ansatte tilbys kurs annenhver uke

Lynkurs er effektive temakurs på rundt to timer med fokus på nye arbeidsmetoder, og holdes i Skykontorets kurslokaler i Nedre Vollgate. Alle i din virksomhet får tilbud om å delta på løpende basis. Deltakerne tar med egen PC og implementerer de nye arbeidsmetodene der og da. Deltakere som ønsker det kan følge kurset hjemmefra eller fra egen PC der det fremgår av invitasjonen. Se lynkursene.

Comment

Personlig onboarding av nye brukere

Comment

Personlig onboarding av nye brukere

Hvordan tar din virksomhet i mot en ny medarbeider? Hvem sørger for at de får riktig utstyr og tilgang til de fellesområder og den programvare de trenger? Våre kunder med Bedre eller Best-abonnement benytter seg ofte av muligheten for personlig onboarding: Din nye medarbeider får en god opplevelse med en halv dags gjennomgang og opplæring hos Skykontoret, og blir raskere produktiv.

Comment

Lederprogram

Lederprogram

For å ta kontroll på digitalisering av din virksomhet er det mange ledere som ønsker egen kompetanseutvikling spesielt for dette. Skykontoret har utviklet et eget program for deg som leder, med 1:1 møter og opplæring.

Leverandørparaply

Comment

Leverandørparaply

Selv om skyløsningen dekker det aller meste en trenger innen daglig kontorstøtte, har de fleste foreninger andre leverandører / løsninger innen økonomi, nettsider og fagløsninger for medlemmer, kurs, undersøkelser og annet. For vellykket digitalisering er det i dag helt avgjørende at både løsninger og leverandører innen disse områdene velges ut fra medlemmenes behov for selvbetjening og organisasjons behov for integrasjoner og automatisering. Med Skykontorets unike tjeneste Leverandørparaply kartlegger vi disse systemene / løsningene / leverandørene, kommer med forslag til endringer i strategisk plan for digitalisering, og din digitaliseringsrådgiver følger opp endringsbehovene på løpende basis.

Comment

Ferdig oppsatt låne-PC ved behov

Comment

Ferdig oppsatt låne-PC ved behov

Skyløsningens løfte om at du kan jobbe hvor som helst og når som helst er ingen spøk. Det fine er at siden alle dine data er trygt lagret i skyløsningen, kan du jobbe videre på mobil eller nettbrett selv om PCen din skulle ryke. Men det er ikke så praktisk i lengden. Kom innom for en ferdig oppsatt låne PC, eller gi oss beskjed om du ønsker den tilsendt (budbil i Oslo koster ca kr 100,-).

Comment

Sikkerhetsopsjoner

Comment

Sikkerhetsopsjoner

Med Skykontoret kan du være trygg på at du får blant markedets aller sikreste skyløsninger. Det er liten risiko for at noen skal klare å “hacke” seg inn i skyløsningen. Men dine medarbeidere kan fortsatt bli forledet til å gi fra seg informasjon eller opptre uaktsomt, deres enheter kan bli angrepet, mistet eller stjålet. En rimelig forsikring er å oppgradere til servicenivå 1. Dette gir to-faktor pålogging fra alle enheter, som gjør at selv passord på avveie vil hindre uvedkommende tilgang. Den har også ekstra beskyttelse mot e-post svindel og sentralstyring av antivirus og programvareoppdateringer. I tillegg har den også logging og rapportering av tilgang til dine data, som nå er påkrevd for lovsamsvar med GDPR ved behandling av personsensitive opplysninger. Den gir også tekniker-assistert fjernsletting av mobile enheter, og mulighet for å skru på kryptert e-post.

Comment

Integrasjon med lokale løsninger

Comment

Integrasjon med lokale løsninger

Det er ikke alle fagsystemer, økonomi- eller CRM-systemer som er klare eller egnet for å flytte ut til skyen. Men Skykontoret kan integrere dem med skyløsningen, slik at brukerne kan logge på med samme passord og også få tilgang hvor som helst. For kunder som trenger å ha lokale servere fortsatt, er Best-abonnementet påkrevd fordi en da har denne tjenesten.

Comment