Viewing entries in
Bedre

Strategisk plan for digitalisering

Comment

Strategisk plan for digitalisering

Dersom IT-teknikere er premissgivere blir det ofte for mye fokus på tekniske detaljer, i stedet for å ivareta ledelsens og brukernes behov. Da risikerer man å få løsninger som ikke blir tatt i bruk. Det er også viktig å planlegge strategisk fordi en ellers kan bli handlingslammet, eller forsøke å gjøre for mye på en gang. Det er mindre risikabelt, og kan lønne seg å heller lage en treårs-plan der en tar mindre skritt som fører til målet over tid. Vi har derfor Inkludert både etablering og jevnlig ajourhold av en strategisk plan for digitalisering i abonnementet. Vi anbefaler at planen kontinuerlig har en treårig horisont, men at den oppdateres hvert år gjennom en workshop med organisasjonen og Skykontorets rådgivere. Du kan lese mer her.

Comment

Komplett skyløsning

Komplett skyløsning

Skyløsningen i abonnementet er basert på Norges, og verdens mest utbredte skyløsning fra Microsoft for organisasjoner og virksomheter. Den driftes av Microsofts egen organisasjon i Europa, og har døgnkontinuerlig bemanning og vakttelefon for teknikere. Skykontoret har konfigurert denne med en rekke tilvalg og oppgraderinger spesielt tilpasset foreninger i Norge. Dette er nødvendig fordi foreningene ikke har en tradisjonell kunde-leverandør organisering, men i stedet en organisering som ofte er basert på et sentralt ansatt sekretariat, regions- / fylkesenheter, medlemmer, og ofte ulike grupperinger som er organisatorisk tilknyttet uten at foreningen er arbeidsgiver. I tillegg har vi en en utgave med en rekke tillegg og utvidelser som vi mener er nødvendig for å ivareta sikkerhet og andre behov, for eksempel knyttet til ny GDPR-lovgivning som er svært viktig for mange foreninger. Skyløsningen har topp løsning for e-post og kalendre med tilnærmet ubegrenset lagring, fillagring og -deling med 1000 GB lagring per bruker, Intranett med felles dokumentbiblioteker, Nettmøter i HD, Sosialt nettverk for bedriften, Word, Excel, Powerpoint og OneNote i skyen, Planleggingsverktøy, Videoportal for organisasjonen, spørreundersøkelser og formulartjeneste for web-baserte responsformularer, integrerbart web-arkiv og en hel del annet.

Administrasjon og overvåkning

Comment

Administrasjon og overvåkning

Moderne skyløsninger utvides og endres kontinuerlig, blant annet for å ivareta et sikkerhetsnivå i verdensklasse. Vi ivaretar kommunikasjonen med de internasjonale datasentrene (med 99,9% oppetidsgaranti) på vegne av din virksomhet, administrerer skyløsningen og utfører nødvendige endringer. Gjennom workshop for strategisk digitaliseringsplan og rådgivningsmøtene kjenner vi din organisasjons spesielle behov, og vil derfor kunne informere om endringer og iverksette eventuelle tiltak som er viktige for din organisasjon.

Comment

Rådgivningsmøter

Comment

Rådgivningsmøter

Skykontorets digitaliseringsrådgivere stiller i jevnlige møter med din organisasjon for å evaluere resultatene og planlegge videre den kontinuerlige fornyelsen og effektiviseringen av din virksomhet.

Comment

Kunnskapsrik brukerstøtte

Comment

Kunnskapsrik brukerstøtte

Et sikkert stikk for å øke den daglige produktiviteten er å gi alle dine ansatte en profesjonell brukerstøtte med rask respons. Skykontorets ansatte har inngående teknisk kjennskap til skyløsningen, har god kunnskap om moderne arbeidsmetoder og holder også kurs ved siden av sine telefonvakter. Brukerstøtte har telefon 41 85 95 00 og e-post support@skykontoret.no. Ved skjermdeling i sanntid må dine medarbeidere selv aktivt godkjenne at Skykontoret får tilgang til deres PC-skjerm i hvert enkelt tilfelle.

Comment

Egen Digitaliseringsrådgiver

Comment

Egen Digitaliseringsrådgiver

Som kunde av Skykontorets BEST-abonnement får du en egen, fast digitaliseringsrådgiver som setter seg inn i din virksomhets unike behov, og som arbeider systematisk for at dere skal få mest mulig ut av de teknologiske mulighetene. 

Comment

Alle ansatte tilbys kurs annenhver uke

Comment

Alle ansatte tilbys kurs annenhver uke

Lynkurs er effektive temakurs på rundt to timer med fokus på nye arbeidsmetoder, og holdes i Skykontorets kurslokaler i Nedre Vollgate. Alle i din virksomhet får tilbud om å delta på løpende basis. Deltakerne tar med egen PC og implementerer de nye arbeidsmetodene der og da. Deltakere som ønsker det kan følge kurset hjemmefra eller fra egen PC der det fremgår av invitasjonen. Se lynkursene.

Comment