Den norske Turistforening i Oslo velger Skykontoret som sin IT-avdeling

Den Norske Turistforening (DNT) er Norges største friluftslivsorganisasjon med over 240.000 medlemmer. DNT Oslo og Omegn (DNT Oslo) er den største av DNTs 57 medlemsforeninger.  Foreningen eier og driver  mer enn 100  hytter til sammen i  fjellet og i Oslo marka. I DNT Oslo og Omegn står i underkant av 50 medarbeidere på hver eneste dag for å yte best mulig service til sine medlemmer.

Hvorfor valgte dere nettskyen?
- Skykontoret viste oss hva som var tilgjengelig i dagens marked, sier Karin Schøyen, økonomisjef og IT-ansvarlig i DNT Oslo og Omegn. -Vi så en rekke fordeler ved å velge en annen IT-organisering enn den Citrix-baserte tynnklientsløsningen vi nå går bort fra.

Vi vurderte at det optimale for oss i stedet var en kombinasjon av lokal server og nettsky. Det er en fordel for oss at programvaren fra nettskyen leveres som et abonnement. Dermed unngår vi senere oppgraderingsprosjekter på dette.

 

Hvorfor valgte dere Skykontoret?
- Vi hadde kontakt med Skykontoret over lengre tid, og fikk høy tillit til deres kompetanse og serviceinnstilling. Med Skykontoret fikk vi redusert de faste IT-driftskostnadene, men får likevel etablert en tettere kontakt. De setter seg godt inn i vår virksomhet, og har høy gjennomføringsevne.

Det har gitt mye bedre brukerstøtte, kortere svartider og enklere hverdag for oss. Vi opplever dermed å få mer ut av IT-budsjettet enn før. 

 

turistforeningen.png